Stiftelsen för audiologisk forskning

 

Anvisningar till sökande av vistelsestipendier

Alla vistelsestipendier avser Villa Forum Auditum på ön Brač i Kroatien. Tiden för vistelsen är maximalt 14 dagar och en rekommenderad minimiperiod om en vecka inklusive resdagar. Normalt påbörjas och avslutas vistelser på lördagar.

En ansökan om vistelse i Villa Forum Auditum görs genom ifyllande av fondens elektroniska ansökningsformulär när som helst under året. Om du vill försäkra dig om plats rekommenderar vi dig att söka minst 4 veckor före planerad resa.

Gäller ansökan en konferens/ grupp kan ansökan vara preliminär och kompletteras efter hand om nya deltagare tillkommer.

Observera att fonden inte längre ger ekonomiska bidrag till resan.

 
Fonden
Forskningsstipendier
Vistelsestipendier
  Anvisningar
  Ansökan
  Rapportering
  Gästdokument
Stiftelsen
Nyheter
 


Stingerfonden har möjlighet att bevilja fri vistelse i Villa Forum Auditum för grupper och enskilda personer enligt följande:

 • Tvärvetenskaplig konferens inom hörselområdet
  Här avses tvärvetenskapligt forskningsarbete på minst doktorandnivå inom hörselområdet. Med "tvärvetenskap" menas att samverkan mellan olika discipliner bör vara förankrad i en idé om hur olika ämnesområden kan befrukta varandra. Samarbetet måste innebära något mer än en arbetsfördelning mellan olika experter. Minst 3 olika ämnesområden/ fakulteter, till exempel humaniora, medicin, samhällsvetenskap, eller teknik, skall vara representerade i konferensen.

 • Samarbete kring forskningsprojekt inom hörselområdet
  Här avses forskningsarbete på minst doktorandnivå. Vistelsen i Villa Forum Auditum kan utnyttjas till exempel för planeringsarbete, samordning av projekt eller avhandlingsarbeten.

 • Enskilt forskningsarbete inom hörselområdet
  Här avses forskningsarbete på minst doktorandnivå.
  Vistelsen i Villa Forum Auditum kan utnyttjas till exempel för planeringsarbete eller avhandlingsarbeten.

 • Annat arbete inom hörselområdet
  Denna möjlighet är avsedd för personer som arbetar med frågor som är viktiga för hörselområdet, men som inte uppfyller ovanstående kriterier.

Utvärdering
Stiftelsen vill följa upp resultatet av sitt forskningsstöd och önskar därför dokumentera nyttan av vistelsestipendierna. För samtliga typer av vistelsestipendier krävs därför en rapport efter vistelsen.Sidansvarig