Stiftelsen för audiologisk forskning

 

Rapportering efter resestipendier

Efter en vistelse i Villa Forum Auditum önskar vi en utvärdering av vad dessa dagar kom att betyda för din/gruppens verksamhet.

Sammanfatta nyttan av vistelsen. Redovisa gärna konkreta resultat, till exempel artikelmanus, projektplan eller liknande. Gärna med länk till extern källa på internet.

Ange i vilken utsträckning resultaten av vistelsen bidrar till eller ingår i en eller flera av deltagarnas avhandlingsarbeten.

Eventuella avvikelser från reseansökan vad gäller deltagare och/eller syfte bör rapporteras här.

Beskriv kortfattat i rutan nedanför eller inkom med en e-post med bilaga till adressen nedan.

OBS! Det är mycket viktigt att ni uppger ert ansökningsnummer.

info@stingerfonden.org

 

 
Fonden
Forskningsstipendier
Vistelsestipendier
  Anvisningar
  Ansökan
  Rapportering
  Gästdokument
Stiftelsen
Nyheter
 
Ansökningsnr: (VFAxxxx)
VFA (ange 4 siffror)
Namn på den som rapporterar:
Rapport:
 

Sidansvarig