Stiftelsen för audiologisk forskning

 

Stiftelsen för audiologisk forskning i Göteborg (Foundation for Audiological Research in Göteborg, FAR) bildades den 2 december 1982 med Chalmers Tekniska Högskola som huvudman. Stiftelsen har sitt ursprung från den tvärvetenskaplig forskargrupp som bildades 1979 med syfte att utveckla den multiprogrammerbara hörapparaten (B. Israelsson, A. Leijon, M. Eriksson Mangold, S. Mangold och A. Ringdahl). Till forskargruppen anslöts Thomas Hutchins och Soly Erlandsson.

Det ekonomiska fundamentet för stiftelsen var donationen av patentet "Programmerbar hörapparat för olika lyssningssituationer" (donerat av Stephan Mangold, Arne Leijon och Björn Israelsson). Forskargruppen fortsatte forskningen inom de patenterade produkternas användningsområden och bildade stiftelsens styrelse.

 

 
Fonden
Forskningsstipendier
Vistelsestipendier
Stiftelsen
  Styrelsen
  Historik
  Referenser
Nyheter
 

Enligt stadgarna skall stiftelsen "främja forskning inom audiologi bl a vid Chalmers och Göteborgs universitet företrädesvis med inriktning på habilitering och rehabilitering". Vidare anges i stadgarna att "i första hand skall sådan forskning stödjas som förutsätter samverkan mellan olika discipliner".
=  FSidansvarig