Stiftelsen för audiologisk forskning

 

Vad är Stingerfonden?

Stingerfonden bildades 1999 av stiftelsen FAR (Stiftelsen för audiologisk forskning i Göteborg/ Foundation for Audiological Research). Styrelsen är tvärvetenskapligt sammansatt, med representanter från teknik/fysik, beteendevetenskap och medicin.

Via Stingerfonden fördelas stipendier för subventionerad vistelse i resurscentret Villa Forum Auditum på ön Brač i Kroatien. Under perioden 2000 - 2012 hade Stingerfonden även möjlighet att stödja ett femtiotal forskningprojekt, företrädesvis unga forskare under utbildning eller åren efter disputation.

 
Fonden
Forskningsstipendier
Vistelsestipendier
Stiftelsen
Nyheter
 

Stingerfonden har till uppgift att främja, stödja och initiera forskning som kan leda till ökade möjligheter för människor med hörselskador att leva ett fullödigt liv. Fonden stödjer företrädesvis sådan forskning som har inriktning mot habilitering och rehabilitering av hörselskadade personer. Forskning kring alla aspekter av hörseln och hörandet, som kan komma de hörselskadade tillgodo, kan därmed falla inom fondens domän.

Stingerfonden prioriterar forskning som innebär samverkan mellan olika discipliner. Tvärvetenskaplig samverkan bör vara förankrad i en idé om hur vetenskaplig teori och metod från olika ämnesområden kan befrukta varandra i det aktuella forskningsproblemet. Samarbetet måste således innebära något mer än en arbetsfördelning mellan olika experter.

Stingerfonden premierar forskning med ett medvetet genus- och etniskt perspektiv.Sidansvarig