Stiftelsen för audiologisk forskning

  Denna sida är en referens över speciella upplysningar och ändringar som görs på StingerFondens nätplats.

(Omvänd datumordning)

 
Fonden
Forskningsstipendier
Vistelsestipendier
Stiftelsen
Nyheter
 
Datum   Område   Beskrivning
120910   Information   Stiftelsen har beslutat att inte dela ut forskningstipendier fr o m 2013. Istället prioriteras vistelsestipendier på stiftelsens resurscenter i Kroatien.
120420   Beviljade   Ansökningar som har fått anslag 2012
120302   Ansökningar   Totalt 8 ansökningar har inkommit för bedömning under ansökningstiden 2012
120101   Ansökningar   StingerFonden tar emot ansökningar för 2012. Ansökan sker via internet. Ansökningsperioden sträcker sig från 120101-120301

110502   Beviljade   Ansökningar som har fått anslag 2011
110302   Ansökningar   Totalt 8 ansökningar har inkommit för bedömning under ansökningstiden 2011
110101   Ansökningar   StingerFonden tar emot ansökningar för 2011. Ansökan sker via internet. Ansökningsperioden sträcker sig från 110101-110301

100501   Beviljade   Ansökningar som har fått anslag 2010
100302   Ansökningar   Totalt 12 ansökningar har inkommit för bedömning under ansökningstiden 2010
100101   Ansökningar   StingerFonden tar emot ansökningar för 2010. Ansökan sker via internet. Ansökningsperioden sträcker sig från 100101-100301

090501   Beviljade   Ansökningar som har fått anslag 2009
090302   Ansökningar   Totalt 6 ansökningar har inkommit för bedömning under ansökningstiden 2009
090101   Ansökningar   StingerFonden tar emot ansökningar för 2009. Ansökan sker via internet. Ansökningsperioden sträcker sig från 090101-090301

080501   Beviljade   Ansökningar som har fått anslag 2008
080302   Ansökningar   Totalt 8 ansökningar har inkommit för bedömning under ansökningstiden 2008
080101   Ansökningar   StingerFonden tar emot ansökningar för 2008. Ansökan sker via internet. Ansökningsperioden sträcker sig från 080101-080301

070501   Beviljade   Ansökningar som har fått anslag 2007
070302   Ansökningar   Totalt 11 ansökningar har inkommit för bedömning under ansökningstiden 2007.
070101   Ansökningar   StingerFonden tar emot ansökningar för 2007. Ansökan sker via internet. Ansökningsperioden sträcker sig från 070101-070301

060510   Information   Info om Stingerkonferensen 2006
060413   Beviljade   Ansökningar som har fått anslag 2006
060302   Ansökningar   Totalt 12 ansökningar har inkommit för bedömning under ansökningstiden 2006.
060101   Ansökningar   StingerFonden tar emot ansökningar för 2006. Ansökan sker via internet. Ansökningsperioden sträcker sig från 060101-060301

050708   Information   Stingerfonden bildades 1999 av Stiftelsen för Audiologisk Forskning i Göteborg (Foundation for audiological research, FAR) och vänder sig i första hand till forskarstuderande eller yngre forskare med intresse för hörsel, hörselskador och hörselskadade människors rehabilitering. Fonden ger personliga stipendier eller anslag till avgränsade forskningsprojekt. Vårt huvudsyfte är stimulering av audiologisk forskning.

Fars tillkomst och positiva utveckling berodde mycket på ett tvärvetenskapligt synsätt. Vår önskan är att i första hand stödja forskningsansökningar med en sådan inriktning. Vår förhoppning var att kreativa tvärvetenskapliga grupper skulle bildas. Tyvärr har detta skett i en alltför liten omfattning.

Styrelsens vision är att en plats i en angenäm och stimulerande miljö för fokusering och samtal mellan forskare skulle kunna utveckla kontakten mellan skilda audiologiska forskningsfält.

FAR utforskar möjligheten att köpa ett hus på ön Brac utanför Split i Kroatien. Vår idé är att erbjuda enskilda forskare och grupper av forskare möjligheten att tillbringa en tid där för kreativa möten, små konferenser eller för att arbeta med publikationer.

Styrelsen arbetar nu med att fastställa formen för ansökan från enskilda forskare och grupper.

Mer detaljerad information kommer att finnas på Stingerfondens nätplats. (www.stingerfonden.org).

050429   Beviljade   För 2005 har vi erhållit 12 stycken ansökningar på sammanlagt 1 106 500 kr. Stiftelsens avkastning för 2004 genererade nästan en halv miljon kronor till Stingerfonden.
Tre ansökningar beviljades på sammanlagt 474 000 kr

Ansökningar som har fått anslag 2005

050302   Ansökningar   Totalt 12 ansökningar har inkommit för bedömning under ansökningstiden 2005.
050101   Ansökningar   StingerFonden tar emot ansökningar för 2005. Ansökan sker via internet. Ansökningsperioden sträcker sig från 050101-050301

040501   Beviljade   Ansökningar som har fått anslag 2004
040302   Ansökningar   Totalt 11 ansökningar har inkommit för bedömning under ansökningstiden 2004.
040101   Ansökningar   StingerFonden tar emot ansökningar för 2004. Ansökan sker via internet. Ansökningsperioden sträcker sig från 040101-040301

030501   Beviljade   Publicering av namnen på ansökningar som har fått anslag.
030302   Ansökningar   Totalt 12 ansökningar har inkommit för bedömning under ansökningstiden 2003.
030101   Ansökningar   StingerFonden tar emot ansökningar för 2003. Ansökan sker via internet. Ansökningsperioden sträcker sig från 030101-030301

020501   Beviljade   Publicering av namnen på ansökningar som har fått anslag.
020302   Ansökningar   Totalt 13 ansökningar har inkommit för bedömning under ansökningstiden 2002.
020101   Ansökningar   StingerFonden tar emot ansökningar för 2002. Ansökan sker via internet. Ansökningsperioden sträcker sig från 020101-020301

010606   Extern   Pressinformation från Chalmers
010504   Beviljade   Publicering av namnen på ansökningar som har fått anslag.
010302   Ansökningar   Totalt nio ansökningar har inkommit för bedömning under ansökningstiden 2001.
010101   Ansökningar   StingerFonden tar emot ansökningar för 2001. Ansökan sker via internet. Ansökningsperioden sträcker sig från 010101-010301

000705   Extern   Pressinformation från Chalmers
000509   Beviljade   Avtalsformulär finns för utskrift.
000501   Beviljade   Publicering av namnen på ansökningar som har fått anslag.
000331   Ansökningar  

Ansökningstiden för år 2000 slut.
StingerFonden tackar för intresset.
Bedömning av de sex inkomna ansökningar pågår.

000321   Ansökningar   Ansökningstiden har förlängts år 2000 till 000331
000207   Nätplatsen   Lansering


Sidansvarig