Stiftelsen för audiologisk forskning

 

Välkommen till Stingerfonden!

Stingerfonden stödjer forskningsarbete inom området hörsel, hörselskador och hörselskadade människors rehabilitering.

Försäljning av Villa Forum Auditum!

Stiftelsen för audiologisk forskning (Far) har nu för avsikt att sälja Villa Forum Auditum i Kroatien år 2020. Stingerfonden kommer därför inte att utlysa några ytterligare stipendieveckor för vistelse i huset.

 
Fonden
Forskningsstipendier
Vistelsestipendier
Stiftelsen
Nyheter
   
 

Konceptet med forskningsaktivitet och social samvaro under en vecka har varit mycket framgångsrikt. Det första vistelsestipendiet delades ut i maj 2008 och det sista i september 2019. År 2019 är det mest bokade året med 21 veckor. Totalt har 58 forskare från ämnesområdet audiologi delat på 116 veckor. Därutöver har huset hyrts ut till en tysk forskargrupp motsvarande 31 veckor.

Vi har inte funnit någon enande konstellation med de ekonomiska resurser som krävs för att driva verksamheten vidare. Ett urval av forskare och tidigare stipendiater kommer nu att erhålla en personlig information via e-mail om möjligheten att förvärva Villa Forum Auditum.
Styrelsen kommer dessutom att ge en mäklare i uppdrag att starta försäljningen av Villa Forum Auditum.

Om du har frågor eller idéer är du välkommen att kontakta någon från styrelsen.

Ordförande
Anders Ringdahl, med. dr., docent.

Övriga styrelsemedlemmar:
Maud Eriksson-Mangold, leg. psykolog, fil.dr.
Soly Erlandsson, leg. psykolog, fil.dr., professor.
Thomas Hutchins, civ.ing., tekn.lic.
Björn Israelsson, civ.ing., tekn.lic.
Arne Leijon, civ.ing., tekn.dr., professor.
Stephan Mangold, civ. ing., tekn. dr., docent.

   
  Bilder från Villa Forum Auditum


Sidansvarig